collectief.jpg

 

UPDATE

Artikel-140.nl is hernoemd naar Contrast Network, alle communicatie en meer kan gevonden worden op https://contrast.network

Artikel-140.nl has been renamed to: Contrast Network, all communication and more can be found @ https://contrast.network

 

 

(English below)

Het artikel 140 collectief is geboren uit het verlangen van een aantal “nerd”-activisten om de veiligheid van andere activisten te bewaken en ze weerbaar te maken tegen de repressie.

Dit, omdat steeds meer activisten, waaronder Joke Kaviaar, krijgen te maken met repressie. Hierbij worden computers in beslag genomen en websites uit de lucht gehaald. Om activisten te beschermen tegen deze repressie hebben zij support en ondersteuning nodig op het gebied van digitale communicatie en privacy.

 

Als onze hulp wordt ingeroepen gaan wij actief op zoek naar knelpunten in de online privacy en veiligheid. In overleg met de activisten kunnen wij deze knelpunten verhelpen. De service is erg breed; wij richten ons zowel op websites en sociale media als communicatie via internet. Hierbij is ons streven dat activisten zoveel mogelijk zelfredzaam en weerbaar worden en dat het artikel 140 collectief uiteindelijk overbodig wordt.

De afgelopen jaren hebben wij verschillende workshops ontwikkeld. Deze kunnen zowel aan groepen als individuen gegeven worden. Elke groep en elk individu heeft zijn eigen wensen en verwachtingen en hier kunnen wij door maatwerk op inspelen. Wij vinden het belangrijk te vermelden dat het artikel 140 collectief volledig draait op vrijwilligers. De vrijwilligers blijven zichzelf continu ontwikkelen om zo de technische ontwikkelingen bij te houden.

English

In the Netherlands more and more activists, including Joke Kaviaar, are being confronted with repression nowadays. Like what happened to Joke Kaviaar, computers could get confiscated and websites could be set off the air. To protect people against this repression, activists need to get supported in ‘this world’ of digital communications and privacy.

The Article 140 Collective was born once in the brains of some “nerdy” activists, building something out of this desire to monitor the safety of other activists, to oppose the growing repression. And to build stronger resilient activists in the digital fields.

If our help is being sought ,we will actively looking for bottlenecks in online privacy and security matters. After consultation with the activists we can solve these problems. The service(s) is very wide, we focus on websites and social media as well as other communications over the internet. It is our desire that as many activists are self-reliant and resilient that The Article 140 Collective will make itself ultimately unnecessary.

In recent years we have developed several workshops. These can be given to groups as well as individuals. Each group and each individual has their own needs and expectations, and to these we will be able to fine tune our result to this apply. We believe it is important to mention that The Article 140 Collective runs entirely on volunteers participating this Collective. The Collective will continue to develop themselves continuously by keeping being updated with the most recent technical developments.